Zapytanie ofertowe 1/2022

Dotyczy:
Sprzedaż wagonu kolejowego serii 102A o numerze 505129-19127-4 Bh

Opis przedmiotu sprzedaży:
a. Przedmiotem sprzedaży jest wrak polskiego wagonu osobowego serii 102A o numerze identyfikacyjnym 505129-19127-4 Bh.. 
b. Wagon nie są wpisany do rejestru zabytków ruchomych oraz inwentarza muzeum.
c. Wagon nie jest dopuszczony do eksploatacji.
d. Wagon stanowi własność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.
e. Wagon znajduje się na terenie bocznicy kolejowej Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, ul. Kolejowa 8B, 58-200 Dzierżoniów.

Termin składania ofert:
31.03.2022 r. 09:00