Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie, przejażdżki zabytkową lokomotywą oraz  warsztaty przygotowane przez pracowników Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, które przybliżą dzieciom i młodzieży zagadnienia związane z historią, koleją, sztuką oraz dziedzictwem regionalnym. 

Wszystkie zajęcia wpisują się w podstawę programową oraz angażują uczniów. Zakres zajęć można modyfikować według indywidualnych potrzeb danej grupy, w tym uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Oferta edukacyjna – POBIERZ