Oferta edukacyjna

Lekcje muzealne są realizowane w formie interaktywnych warsztatów twórczych. Warsztaty edukacyjne odbywają się w specjalnie wyposażonej sali w grupach od 5 do 30 osób lub na terenie otwartym Muzeum. Czas trwania zajęć to ok. 45 min. 

Podczas zwiedzania wchodzimy do lokomotywowni wachlarzowej oraz korzystamy z urządzeń i wyposażenia warsztatu kolejowego, a także pomieszczeń urządzonych w stylu minionej epoki. Pozwala nam to przekazać młodym ludziom fascynującą i autentyczną historię sztuki, techniki i przemysłu, wciągając ich w tematykę. Czas trwania zwiedzania muzeum z przewodnikiem w grupach trwa ok. 60 min.

Zajęcia dla każdego 

Uczestnicy zajęć mają okazję poznać i nauczyć się różnych technik związanych z zawodem kolejarza, mechaniki parowozów, lokomotyw spalinowych i elektrycznych oraz ochroną muzealną zabytków w Polsce. Warsztaty prowadzone są przez edukatorów, między innymi przez dawnych pracowników parowozowni. Kreatywne spotkanie integracyjne dla pracowników, urodziny z Lokomotywą Tomkiem, chrzest lub inny rodzinny event w sali klubowej. Zapraszamy na warsztaty okazjonalne, np. z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, Halloween. A także na warsztaty związane z porą roku, czy tematyczne – majówka …. 

Dla najmłodszych 

Dzieci w wieku przedszkolnym uczymy podstaw estetyki: na podstawie styropianowej za pomocą farb, plasteliny i innych narzędzi plastycznych tworzą odpowiednik makiety kolejowej oraz kreatywne aktorskie odczytywanie fragmentów wiersza Tuwima “Lokomotywa”. W Centrum Obsługi Turysty muzeum urządzona jest przestrzeń do zabaw. Serwujemy różne dania obiadowe w Wagonie Restauracyjnym WARS.

Lekcje Muzealne 

Grupom szkolnym proponujemy zwiedzanie muzeum oraz udział w wybranych warsztatach. Większe grupy uczestniczą na przemian w zwiedzaniu muzeum, i w warsztatach tematycznych. W przerwie oferujemy gorące i zimne napoje. Istnieje możliwość zamówienia pełnego posiłku po wcześniejszej rezerwacji. Odniesienie do odpowiedniego punktu obowiązującej podstawy programowej, stworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zostało umieszczone przy opisie poszczególnych lekcji: 

„Stoi na stacji lokomotywa…”

Są to warsztaty polegające na czytaniu wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima przez uczestników wspólnie z prowadzącym, a następnie próbie jego fizycznej prezentacji na bocznicy kolejowej przy wystawie poświęconej temu dziełu. Takie aktywności są przeplatane przekazywaniem podstawowej wiedzy o mechanice parowozu.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIWymagania ogólne IV.6.wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom,  nazywa je, tworzy żarty językowe i 
sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje  znaczenie swym doświadczeniom.
 II.1. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju rozwija umiejętność 
przedstawiania swych emocji i uczuć przy  pomocy różnorodnych artystycznych form  wyrazu.

Czas trwania: 45-60 min | Cena: 15.00 zł / os.

„Świat w miniaturze”

Warsztat obejmuje zajęcia plastyczne, gdzie uczestnicy spędziwszy wcześniej czas na zwiedzaniu Muzeum mogą przekazać swoje wrażenia w bardziej manualny sposób. Na podstawie styropianowej, za pomocą farb, plasteliny i innych narzędzi plastycznych tworzą odpowiednik makiety kolejowej. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak działa skala oraz co to jest modelarstwo.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
PrzedszkoleWymagania ogólneIX. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
I-IIIWymagania ogólneII.1. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju rozwija umiejętność  przedstawiania swych emocji i uczuć przy  pomocy różnorodnych artystycznych form  wyrazu. 
VI.1 Planuje i realizuje własne  projekty/prace realizując te projekty/prace,  współdziała w grupie.
I-IIIEdukacja plastyczna I.1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń.
I.2 Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. 
II.3 Wydziera, wycina, składa, przylepia  wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne.
IV-VIPlastykaPlastyka III. Opanowanie podstawowych  wiadomości z zakresu kultury plastycznej,  jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.
II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych.

Czas trwania: 45 – 60 min. | 15 zł/os.

„Mały muzealnik”

Warsztat polega na przybliżeniu dzieciom zasad funkcjonowania muzeów. Uczestnicy zajęć w oparciu o wybrany zabytek dokonują jego wstępnej oceny oraz przygotowują właśną kartę zabytku. Zadaniem ich będzie ułożenie zagadek dotyczących eksponatów znajdujących się w Muzeum. Uczestnicy poznają także wybrane przykłady rewitalizacji zabytków techniki. 

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIEdukacja wczesnoszkolnaVII.b umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę,  wykonywanie eksperymentów naukowych,  eksplorację, przeprowadzanie badań,  rozwiązywanie problemów w zakresie 
adekwatnym do możliwości i potrzeb  rozwojowych na danym etapie oraz z  uwzględnieniem indywidualnych  możliwości każdego dziecka
I-IIEdukacja historycznaI. pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z dziejów narodu 
polskiego i dziejów powszechnych, by  móc krytycznie odnosić się do  przeszłości, lepiej rozumieć  teraźniejszość i odpowiedzialnie  budować przyszłość 
IVHistoriaI.2 Poznaje historię i tradycje swojej  okolicy i ludzi dla niej szczególnie  zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje  ich dzieje

„Zawody kolejowe”

Czy wiesz, że sporo dawnych zawodów kolejowych, to już ginące zawody? Do takich należy praca dróżnika kolejowego, który to przez dwa wieki mieszkał przy torach i był odpowiedzialny za stan torów. Dróżnik to tylko jeden z takich przykładów. Warsztat obejmuje krótki wykład, a następnie każde z dzieci będzie mogło zobaczyć jak wyglądała praca m.in. dróżnika kolejowego i samodzielnie nasmarować podkłady kolejowe. Jest przy tym mnóstwo zabawy, ale też i praktycznego podejścia do tematu. Za każdym razem prowadzący wybiera konkretny zawód i uzależniając lekcję od pogody przeprowadza ją albo w terenie albo pod dachem.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
I-IIIWymagania ogólne I.I uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.
I-IIIEdukacja społecznaV.4 Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych;  przestrzega reguł obowiązujących w  społeczności dziecięcej oraz świecie  dorosłych;
IV-VIIIZajęcia techniczne IX.I b. rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń.
IX. 3 dba o bezpieczeństwo własne i  innych
III.3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.  
I-V (Szkoły średnie)Kształcenie ogólneI. Traktowanie uporządkowanej,  systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;

„Lokomotywy spalinowe, elektryczne i parowozy”

Lekcja obejmuje praktyczny pokaz funkcjonowania lokomotyw spalinowych i elektrycznych, informacje dotyczące historii lokomotyw oraz ich mechaniki. Prezentacja budki maszynisty oraz wiedzy z zakresu taboru kolejowego. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu rozróżniania części taboru kolejowego oraz rozpoznawania oznaczenia urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowane na planach i schematycznych stacji.Lekcja ma na celu szczegółowe omówienie także elementów składających się na mechanikę parowozu, różnic pomiędzy parowozami starszego a nowszego typu.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
VII-VIIITechnika I.Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
I.2. Identyfikowanie różnorodnych  elementów technicznych w najbliższym  otoczeniu.
I-VMechanikaVII. 1. Uczeń Posługuje się pojęciami natężenia prądu elektrycznego, napięcia  elektrycznego.  oraz mocy wraz z ich jednostkami
I-V (Szkoła średnia)Wymagania ogólneI.8 Podróżowanie i turystyka

Czas trwania: 45 – 60 min. | 15 zł/os.

„Bezpieczeństwo na kolei”

Zajęcia poświęcone zwiększeniu świadomości uczniów odnośnie odpowiedniego zachowania nie tylko na przejazdach kolejowych, ale również zdobycie podstawowej wiedzy ogólnej na temat ruchu pojazdów i maszyn.  Poznanie rodzajów i znaczenia znaków kolejowych, umieszczenie  ruchu kolejowego w kontekście historycznym, spacer po bocznicy kolejowej po ścieżce edukacyjnej „Znaki kolejowe”.

KlasaPrzedmiotPodstawa programowa
II-IIIEdukacja wczesnoszkolnaIII.9 umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane z komunikacją za pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym.
VIII.b.umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa
VIIIEdukacja dla bezpieczeństwaII.4.omawia rolę różnych służb i innych podmiotów, uzasadnia 
znaczenie bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń; 
I-V (Szkoły średnie)Edukacja dla bezpieczeństwaIII.1.definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych;