Publikacje

Nasze publikacje

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska prowadzi działalność wydawniczą związaną z historią techniki ze szczególnym uwzględnieniem terenów historycznego Śląska. Wszystkie wydawnictwa dostępne są w naszych muzeach oraz na platformie zakupowej Allegro.


Zarys historyczny hutnictwa cynku na Górnym Śląsku w latach 1798-1980

Począwszy od XVIII wieku wydobywanie i handel rudą cynku zaczęły odgrywać znaczącą rolę gospodarczą. Autor, Piotr Rygus, w swojej publikacji pokazuje rozwój hutnictwa cynku na Górnym Śląsku, które po wynalezieniu przez J. Ruberga „śląskiej” metody produkcji metalicznego cynku oraz dostępowi do złóż węgla kamiennego, było podstawą szybkiej industrializacji regionu. Opracowanie oparte jest na szerokiej bazie źródłowej oraz literaturze przedmiotu i prezentuje wysoki poziom merytoryczny. 

Piotr Rygus, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,
Katowice 2015, cena: 60,00 zł / szt.


Zabytkowe szpitale na Dolnym Śląsku

Książka autorstwa dr hab. Piotra Gerbera i Renaty Halickiej jest bogato ilustrowanym wydawnictwem opisującym historyczne, zachowane do dziś szpitale na Dolnym Śląsku. Autorzy opierając się na szerokiej wiedzy o architekturze szpitalnej, w Europie i Polsce, w sposób zajmujący łączą ją z wiedzą historyczną. W przystępnej formie opisują każdy z obiektów, jego historię, losy oraz funkcje jakie pełnił. Przedstawiono 21 najcenniejszych zachowanych obiektów szpitalnych, z których większość nadal pełni funkcje szpitalne, a część – pozbawiona gospodarza – ulega niszczeniu.

Piotr Gerber, Renata Halicka
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Wrocław 2017, Cena: 120.00 zł / szt.


Motocykle amerykańskie w Polsce 1914 – 1945

Książka Tomasza Szczerbickiego prezentuje, dotąd nieznane, losy legendarnych marek amerykańskich motocykli na terenie Polski – w okresie od pionierskich lat motoryzacji do końca II Wojny Światowej. To dzieje obrazujące wpływ amerykańskich osiągnięć technicznych na rozwój polskiej motoryzacji. Czerpanie przez polskich konstruktorów z najlepszych amerykańskich rozwiązań technicznych zaowocowało własnymi konstrukcjami stanowiącymi podstawę rozwoju motoryzacji w naszym kraju.

Tomasz Szczerbicki
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Katowice 2015, Cena: 130,00 zł / szt.


Zeszyty Naukowe Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska (T.1)

Niniejsza publikacja jest pokłosiem 3 konferencji, które odbyły się staraniem Fundacji w Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia. Wśród partnerów towarzyszących organizacji tych wydarzeń znalazły się również Politechnika Wrocławska, TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) oraz Koło Naukowe Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego INDUSTRIA działającego na Politechnice Wrocławskiej. Popularyzacja dziedzictwa poprzemysłowego nie jest możliwa bez prowadzenia szeroko zakrojonych działań badawczych, dlatego też niezwykle ważną częścią naszej pracy jest inspirowanie dyskusji o współczesnych przejawach konserwacji zabytków.

Red. Piotr Gerber, Aleksandra Jaworudzka, Piotr Rygus,
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Wrocław – Katowice 2017, 40.00 zł / szt.