1%

Przekaż nam swój 1%. Ratujemy zabytki

Zabytkowy most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim wpisany do rejestru zabytków staraniem Fundacji (Fot. Łukasz Alczewski)

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest Oddziałem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, największej w Polsce niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się planową ochroną zabytków kultury technicznej.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Każda osoba rozliczająca się na terenie Polski może przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego. Wystarczy w swoim rozliczeniu wpisać nasz numer KRS lub skorzystać z jednego z programów do rozliczeń elektronicznych.

KRS: 0000289386