Mikroprojekt. Wycieczki parowozem 2022

Projekt realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pn.: ”Wycieczki parowozem po pograniczu polsko-czeskim” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_036/0003251

Partner wiodący:
Kraj Pardubicki (CZ)

Partner mikroprojektu:
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska (PL)

Informacje o mikropmojekcie

Celem projektu jest pogłębienie funkcjonowania istniejących relacji, zwiększenie intensywności współpracy, a przede wszystkim przyczynienie się do nawiązania kontaktów międzyludzkich – pasjonatów zabytkowych pociągów, sympatyków Muzeum Dawnych Maszyn i Technologii oraz Muzeum Kolejnictwa na Śląsku poprzez wzajemnie powiązane działania nieinwestycyjne. 

Rodzaje aktywności

Wspólny projekt obejmie trzy wycieczki zabytkowymi pociągami i autobusami wzdłuż granicy czesko-polskiej oraz jedno spotkanie partnerów projektu.

Terminy wydarzeń

25.06.2022 r.

Wycieczka parowozem w zabytkowym pociągu z Ústí nad Orlicą do Jaworzyny Śląskiej. Celem wycieczki będzie Muzeum w Jaworzynie Śląskiej. 
Więcej informacji: https://vlaky.pardubickykraj.cz/

3.09.2022 r.

Wycieczka parowozem w zabytkowym pociągu z Ústí nad Orlicą do Jaworzyny Śląskiej. Celem wycieczki będzie Muzeum w Jaworzynie Śląskiej. 
Więcej informacji: https://vlaky.pardubickykraj.cz/

17.09.2022 r.

Wycieczka dla miłośników zabytków techniki dla 90 osób z Polski i Czech. Przejazd będzie zorganizowany na trasie Jaworzyna Śląska – Zamberk – Jaworzyna Śląsku w celu wzięcia udziału w projekcie Dni otwartych drzwi organizowanych przez Muzeum Starych Stroju w Zamberku. Przejazd będzie zrealizowany przez 2 pojazdy: zabytkowy, amerykański schoolbus oraz nowoczesny autokar z myślą o wygodzie seniorów. 
Więcej informacji: https://muzeumkolejnictwa.pl/wycieczka-do-muzeum-starych-stroju-a-technologii/

10.2022

Spotkanie podsumowujące partnerów projektu.