Trasa Parowozowa

Trasa Parowozowa to unikatowa ścieżka edukacyjna, przebiegająca po terenie bocznicy Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, której zwiedzanie odbywa się w czasie przejazdu wagonem prowadzonym przez zabytkową lokomotywę spalinową.

Trasa przebiega wzdłuż najważniejszych kolejowych obiektów technicznych, które w przeszłości umożliwiały bieżącą eksploatację lokomotyw parowych użytkowanych na terenie parowozowni. Zwiedzający w czasie przejazdu poznają m.in. dźwig węglowy, żurawie wodne, piaskownię czy kanał oczystkowy. W trakcie przejazdu demonstrowana jest zasada działania obrotnicy kolejowej – urządzenia umożliwiającego obracanie lokomotyw i wagonów.

Przejazd trwa ok. 30 min i w całości przebiega po bocznicy kolejowej Muzeum. Uczestnicy rozpoczynają i kończą przejazd na stacji zlokalizowanej pod zabytkowym dźwigiem węglowym.

Przejazd Trasą Parowozową jest płatny. Cena biletu to 15.00 zł / os. (przejazd wagonem prowadzonym przez lokomotywę spalinową).

W każdym przejeździe uczestniczy Przewodnik

Grupy zorganizowane

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku organizuje również przejazdy Trasą Parowozową w inne dni tygodnia dla grup zorganizowanych po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 74 63 74 330 lub adresem e-mail muzeum@muzeumtechniki.pl