Interreg

Tytuł projektu:
Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających

Numer rejestracyjny: 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881Główny cel projektu: 

Projekt uwidoczni materialne dziedzictwo dawnego przemysłowego pogranicza i pokaże turystom nie tylko jego historię, ale też architekturę przemysłową w ogóle. Projekt ma zachęcić turystów do poznawania regionu przygranicznego oraz zwiększyć atrakcyjność i wiedzę nt. wyjątkowych obiektów po polskiej i czeskiej stronie w ramach turystyki.

Partner Wiodący przeprowadzi rewitalizację obiektu dawnej fabryki tekstylnej w mieście Žamberk, w którym powstanie nowe muzeum i następnie powstaną nowe ekspozycje muzealne i zainstalowana będzie bogata kolekcja maszyn. Partner Miasto Žamberk zbuduje brakującą infrastrukturę towarzyszącą w postaci miejsc parkingowych u muzeum. Celem polskiego partnera jest znacząca modernizacja i dobudowanie obiektu w Jaworzynie Śląskiej, który umożliwi prezentację wyjątkowej w skali ogólnoeuropejskiej kolekcji, specjalizującej się w maszynach parowych i kolei.

Nazwa partnera wiodącego i partnerów projektu:

Partner wiodący:     

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.

Partnerzy projektu: 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Miasto Žamberk

Termin realizacji:

1.9.2019 – 30.6.2023

Wydatki całkowite, w tym współfinansowanie z UE:

Całkowita wartość projektu: 2 184 679,18 euro

Współfinansowanie z EFRR: 1 831 863,41 euro


Parowozownia wachlarzowa Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
Budynek administracji wagonowni i wieża wodna w zespole stacji Jaworzyna Śląska
Budynek zapadni kolejowej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku