Akcja „Adopcja Parowozu”

Przedstawiamy nasz projekt Adopcji Parowozu, który jest skierowany do miłośników zabytków techniki, aby wzmocnić i ochronę i opiekę jednocześnie angażując nie tylko placówki, ale również prywatne osoby i firmy.
Inicjatywą Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest stworzenie wzorcowego modelu funkcjonowania ośrodka chroniącego dobra dziedzictwa przemysłowego, głównym celem naszego Muzeum jest  trwała ochrona tradycji z zakresu przemysłu.
W Muzeum Kolejnictwa na Śląsku mamy bardzo wiele zniszczonych zabytków kolejnictwa, chcąc przywrócić im dawny blask proponujemy adopcję zabytkowych parowozów.
Chcemy odnaleźć chętnych, którzy zechcieliby pomóc finansowo lub poprzez wolontariat w restauracji lub odświeżeniu eksponatów Muzeum.

Kto może adoptować?
Odpowiedź: wszyscy,
zarówno grupa przyjaciół, klasa, szkoła jak również firma.

Co trzeba zrobić?
Skontaktować się z naszym Muzeum i określić swoje chęci i możliwości.
Można zadeklarować chęć zakupu farb i narzędzi, darowiznę na rzecz wybranego parowozu, lub jeśli nie dysponujemy środkami a tylko swoim czasem – umówić się z nami.

Kiedy można wykonywać prace?
W swoim wolnym czasie, ale w godzinach pracy Muzeum
(sezon letni codziennie od 10:00 do 18:00, sezon zimowy od 10:00 do 16:00).

Czy trzeba mieć swoje narzędzia?
Nie, nie trzeba. My zapewnimy wszystko.
Zapewnimy również szkolenie z zakresu BHP.

Jak wyglądają prace?
Pierwszy etap renowacji: Aby móc pomalować lokomotywę, należy ją najpierw oczyścić szczotką drucianą, skrobakiem lub innymi podobnymi narzędziami. Szyby zabezpiecza się przed rozpoczęciem malowania albo przez zaklejenie albo przez całkowite wyjęcie.
Drugi etap: załatanie ubytków, zaszpachlowanie nierówności i zagruntowanie całości farbą podkładową.
Trzeci etap: po wyschnięciu podkładu nakłada się przepisowy kolor, malując dwukrotnie cienkimi warstwami.
Czwarty etap: naniesienie właściwych opisów i oznaczeń. Następnie szyby doprowadzone do zupełnej czystości wstawia się na miejsce.

Co możemy zaoferować w zamian?
W zależności od stopnia pomocy, jest to:
– tablica pamiątkowa przy parowozie zawierająca logo Państwa firmy oraz inne informacje
– zamieszczenie relacji z akcji na naszej stronie www w aktualnościach
– zamieszczenie Państwa logo oraz danych w naszej zakładce: https://muzeumkolejnictwa.pl/wspieraja-nas/
– zamieszczenie zdjęć z akcji na naszych mediach społecznościowych
– oficjalna umowa adopcji
– Złoty Bilet dla adoptującego i jego rodziny.


Każda pomoc się liczy!
Zapraszamy!