Otwarcie zabytkowego warsztatu kolejowego

W 2021 roku w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku realizowany był projekt pn.: ”Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Najważniejsze działania obejmowały uruchomienie zespołu zabytkowych obrabiarek – tokarek kłowych, wiertarek, pras czy frezarek. Część maszyn napędzana jest za pomocą transmisji pasowej, napędu grupowego szeroko stosowanego w warsztatach i fabrykach w XIX i na początku XX wieku. 

Prace obejmowały również przeprowadzenie prac remontowych ścian i podłóg a także wymianę okien i drzwi a także wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia. Część

Celem działania było możliwie jak najbardziej autentyczne odtworzenie wnętrza warsztatu parowozowni, miejsca w którym realizowane były bieżące naprawy lokomotyw parowych. 

Projekt oficjalnie zakończony został 31.12.2021 r. a uroczyste otwarcie wystawy i prezentacja odbyła się 6.01.2022 r.