Diesel Fest 2024


W dniach 13 i 14 lipca 2024 r. zapraszamy na muzealną bocznicę Muzeum Kolejnictwa na Śląsku na spotkanie z lokomotywami spalinowymi. Celem tego projektu jest pokazanie wkładu lokomotyw trakcji spalinowej w historię i rozwój kolejnictwa. Czujemy się szczególnie powołani do organizacji tego festiwalu, ponieważ w swoich zbiorach posiadamy najstarszą, sprawną, normalnotorową lokomotywę spalinową w Polsce – niemieckiego diesla DEUTZ OMZ 122 R z 1940 roku. Pozostałe lokomotywy, które znajdują się w naszych zbiorach to SM30 z 1961 roku, SM03 z 1972 roku, wagon motorowy produkcji czechosłowackiej z 1959 roku oraz wagon motorowy SN80.

Do udziału zaprosiliśmy rownież przeowźnikówkolejowych z nowczenym taborem do zaprezentowania swojego taboru szerszej publiczności.

Udział swój potwierdzili :

  • ALZA z lokomotywą 301D (modernizowany ST43),
  • Freightliner z lokomotywą Class 66 JT42M-66-21
  • Rail Polonia z lokomotywą Dragon 2

Tabor Muzeum będzie reprezentował czeski Motorak, Warszawa M20 oraz 410Da

Ponadto na  zwiedzających czekać będzie Przewodnik, który opowie o niezwykle ciekawej historii najstarszego węzła kolejowego terenie Dolnego Śląska w Jaworzynie Śląskiej.

Zapraszamy od 10:00 do 18:00