Święta Bożego Narodzenia – Muzeum Nieczynne

Dziękujemy, że byliście z nami w 2022 roku.
Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Kolejnictwa na Śląsku –  oddziału Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Informujemy również, że z powodu niskiej frekwencji zwiedzających Muzeum będzie nieczynne we WSZYSTKIE dni świąteczne: 24.12., 25.12. i 26.12.2022 r.

W dniach pozostałych 27.12. – 30.12.2022 zapraszamy do Muzeum standardowo w godzinach od 10:00 do 16:00.