Adopcja parowozu Tr202-28 przez firmę Smith+Nephew

Przedstawiamy Państwu nasz projekt Adopcji Parowozu, który jest skierowany do miłośników zabytków techniki, celem wzmocnienia, ochrony i opieki jednocześnie angażując nie tylko prywatne osoby, ale również inne placówki i firmy.
Inicjatywą Muzeum Kolejnictwa na Śląsku jest stworzenie wzorcowego modelu funkcjonowania ośrodka chroniącego dobra dziedzictwa przemysłowego, głównym celem naszego Muzeum jest trwała ochrona tradycji z zakresu przemysłu. Mamy tu bardzo wiele zniszczonych zabytków kolejnictwa, zaś chcąc przywrócić im dawny blask proponujemy adopcję zabytkowych parowozów. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zechcieliby pomóc finansowo lub poprzez wolontariat w odremontowaniu eksponatów Muzeum.

Na nasz apel odpowiedział wrocławski oddział brytyjskiej firmy Smith&Nephew  – międzynarodowy producent z branży medycznej specjalizującej  się w rekonstrukcji ortopedycznej, zaawansowanym leczeniu ran, medycynie sportowej oraz leczeniu urazów kończyn. W ramach wolontariatu z okazji 5 rocznicy funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (GBS) we Wrocławiu postanowili wesprzeć działania Muzeum.  Obchody tej uroczystości zdecydowali się przeprowadzić w bardzo oryginalny i pożyteczny sposób pomagając odnowić zabytek techniki. 

Do swojej Adopcji wybrali parowóz Tr202-28 brytyjskiej serii Liberation. Lokomotywy te zostały zbudowane w 1946 r. z myślą o pomocy dla podnoszącej się z wojennych zniszczeń Europie. Brytyjczycy przekazali je m.in. do Polski i Jugosławii. Lokomotywa klasyfikowana jest jako ciężki parowóz towarowy, cechowała ją niezwykła staranność wykonania i zastosowanie materiałów wysokiej jakości – stąd parowozy te wykazywały się długą żywotnością. Dla historii kolei na ziemiach polskich, zwłaszcza w kontekście ich odbudowy po II Wojnie Światowej, jest to eksponat o dużym znaczeniu. Mała ilość zachowanych egzemplarzy dodatkowo podnosi jego wartość. Lokomotywa Tr202-28 pochodzi z fabryki VULCAN Foundry. Do Polski trafiła w 1946 r. i pełniła służbę linową do 1975 r. Następnie pojawił się pomysł sprzedaży wycofanej już z eksploatacji lokomotywy do Wielkiej Brytanii. Ostatecznie została w Polsce i wykorzystywana była m.in. jako kocioł CO w Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Zielonej Górze. Od 1989 r. w ZNTK Oleśnica, następnie jako pomnik techniki – także w Oleśnicy. W 1993 r. w ramach jubileuszu 150-lecia kolei na ziemiach polskich przewieziona do (nieistniejącego dziś) Skansenu Lokomotyw Parowych PKP w Jaworzynie Śląskiej. Od 2004 r. w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku.

Lokomotywa, z uwagi na eksponowanie pod gołym niebem, wymagała w pierwszym etapie gruntownego oczyszczenia (zabrudzenia, rdza, etc.) metodami mechanicznymi. Pierwsza grupa śmiałków 11 lipca rozpoczęła więc czyszczanie lokomotywy.
W kolejnym tygodniu w dniach 19 i 20 lipca kolejne grupy wykonały powłokę konserwującą i właściwą powłokę malarską – normatywną, zgodną z przepisami PKP dot. malowania lokomotyw a także naniosły właściwe oznaczenia. 

Celem tej akcji jest uświadomienie , że jest to nasz wspólny dobytek kulturowy i interes całej naszej społeczności o który powinniśmy dbać. Takie adopcje i organizacja wolontariatu mają również zaangażować ludzi w życie Muzeum.

 Dzięki działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska udało się uchronić od zniszczenia wiele cennych zabytków techniki. Podjęto również prace konserwatorskie. Mimo mało sprzyjającego klimatu dla ochrony zabytków techniki Muzeum cieszymy się, że na akcję Adopcji Parowozów odpowiedziała spółka Smith&Nephew Polska co przyczyni się  do zachowania wielu cennych historycznych pomników cywilizacji technicznej poprzednich epok. Wzięcie udziału w naszym projekcie przez firmę niezwiązaną z zabytkami, ale prowadzącą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu wypełnia ważną lukę, którą nie były w stanie wypełnić instytucje państwowe zobowiązane do ochrony dziedzictwa narodowego.

Muzeum zapewniło również gościem wiele atrakcji. Zaraz po przyjeździe grupa wraz z Kustoszem Muzeum Zbigniewem Gryzgotem udała się na zwiedzanie ekspozycji w dawnym budynku Parowozowni.  Wkrótce po tym przeszli do prac renowacyjnych. W przerwie goście mieli zapewniony obiad w WARSie. Natomiast niedługo po nim wybrali się na przygotowaną przejażdżkę kolejką. 

Pamiętajcie :

Pomóc może każdy – prywatna osoba czy też firma, finansując zewnętrzne odmalowanie malatury lokomotywy, przy takiej lokomotywie znalazłaby się specjalna tabliczka, na której umieścimy informację, przez kogo dany zabytek jest zaadoptowany.

 Honorowy patron -opiekun zabytków techniki kolejowej korzysta z wielu przywilejów w Muzeum m.in

*uzyskuje tytuł honorowego patrona opiekuna zabytków techniki kolejowej

*w zakładce internetowej strony www.muzeumkolejnictwa.pl zostanie umieszczone zdjęcie i informacja o osobie/ firmie adoptującej

*parowóz oznaczony będzie tabliczką z imieniem czy nazwą firmy osoby adoptującej

*osoba adoptująca otrzyma od Muzeum  Kolejnictwa „Złoty Bilet”.

Kolejne dni projektu to 19 i 20 lipiec. 

Adopcja firmy SMITH&NEPHEW to nie jedyna inicjatywa wsparcia Muzeum.

Dotychczas pomogli nam: https://muzeumkolejnictwa.pl/wspieraja-nas/