Dla wystawców

Festiwal Zabytków Techniki 22-24.09.2023 r.

Dolnośląski Festiwal Zabytków Techniki, organizowany przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, jest największym na Dolnym Śląsku plenerowym wydarzeniem edukacyjnym w całości poświęconym i skoncentrowanym na industrialnym dziedzictwie regionu. Jest wydarzeniem wielowymiarowym, w którym udział biorą zarówno partnerzy instytucjonalni – muzea, czynne zakłady przemysłowe oraz osoby prywatne – właściciele zabytkowych maszyn i urządzeń. W czasie 3 dniowego wydarzenia przemysłowe przestrzenie ponownie wypełniają się klimatem dawnej pracy i technologii.

Zapraszamy wszystkich chętnych wystawców do promocji swoich produktów w dwóch miejscach:

  • Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl.;
  • Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Św.

Kontakt:

Natalia Gromiec
885 204 801
natalia.gromiec@muzeatechniki.pl

Regulamin dla wystawców